Introduct Groupi ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatus: „Tehnoloogia parema homse nimel“

Eesmärk

Tagada, et uuenduslike lahenduste tegevused ja mõju viiksid jätkusuutliku, õiglase ja sotsiaalselt vastutustundliku tuleviku suunas.

Corporate

Kirjeldus

Introducti hüüdlause “Ideest mõõdetava tulemuseni – Sinu meeskonna lahutamatu osa” peegeldab meie soovi luua positiivset ja kestvat mõju ühiskonnale ja keskkonnale. Meie algatusTehnoloogia parema homse nimelhõlmab terviklikku sotsiaalse vastutuse lähenemist, tagades, et iga meie tegevuse etapp on kooskõlas meie põhiväärtustega. 

Corporate

Peamised väärtused

Hand-icon

Jätkusuutlikud IT tavad

Me lubame võtta omaks ja propageerida jätkusuutlikke tootmistavasid. Sealhulgas ökoloogiliselt sõbralike komponentide hankimine, jäätmete minimeerimine tootmisliinidel ning tagamine, et meie tooted oleksid energiatõhusad, minimaalse ökoloogilise jalajäljega. 

corporate responsibility sponsorship

Õiglased palgad ja töökeskkond

Introduct Group tagab, et iga meie meeskonnaliige, olenemata nende rollist või asukohast, saab õiglast palka. Usume põhimõttesse, et rahulolev ja hästi tasustatud tööjõud on iga eduka ettevõtte alustala. 

corporate responsibility sponsorship

Sotsiaalse õigluse propageerimine

Lisaks ettevõttesisesele praktikale, soovime oma mõju ka tehnoloogiavaldkonnas kasutada. Me kasutame oma võrgustikku ja mõjujõudu sotsiaalse õigluse poliitikareformide propageerimiseks, et tehnoloogiasektor muutuks kaasavamaks, mitmekesisemaks ja õiglasemaks. 

icon

Innovaatilised lahendused ülemaailmsetele probleemidele

Kasutame toodete ja teenuste väljatöötamisel tehnoloogiaid, mis lahendavad pakilisi keskkonna ja sotsiaalseid probleeme: Olgu selleks tarkvara, mis aitab kaasa keskkonnakaitsele või platvormid, mis toetavad sotsiaalset võrdsust. 

icon

Süsinikjalajälje vähendamine

Me ei ole lihtsalt pühendunud ettevõtte süsinikujalajälje vähendamiseleme soovime seada ambitsioonikad eesmärgid. Sealhulgas üleminek taastuvenergiaallikatele, tarneahela optimeerimine minimaalsete heitmete saavutamiseks ning kodukontoris töötamise soodustamine transpordiga seotud süsinikujalajälje vähendamiseks. 

Kokkuvõte

Meie teekondIdeest mõõdetava tulemuseni” on tunnistus meie kohustustest olla mitte ainult juhtiv ettevõtte IT-valdkonnas, vaid ka eestvedajad parema, jätkusuutlikuma ja õiglasema maailma suunas.

Kutsume oma partnereid, kliente ja laiemat kogukonda ühinema meie missooniga sotsiaalse vastutuse valdkonnas, et koos tehnoloogia toimimist ühiskonnas positiivse jõuna kasutada.

Corporate